Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images

Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images – Guru Nanak Jayanti also known as Guru Purab or Guru Nanak’s Prakash Utsav marks the birth anniversary of first Sikh guru, Guru Nanak. It is celebrated every year on Kartik Poornima, according to the Hindu calendar. Guru Nanak Jayanti is the auspicious festival celebrated mainly by the Sikh community. Guru Nanak Dev Ji was the first Sikh guru, who preached people to help others and connect to God with clear intentions. His teachings are present in Guru Grant Sahib, the holy book of the Sikhs.

Here are some happy Guru Nanak Jayanti 2022 images.

Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images
Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images
Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images
Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images
Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images
Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images
Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images
Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images
Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images
Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images
Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images
Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images
Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images
Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images
Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images
Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images
Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images
Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images
Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images
Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images
Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images
Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images
Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images

How many years of Guru Nanak Jayanti in 2022?

553

When is Guru Nanak Jayanti in 2022?

8th November

Leave a Comment